محالست این که بعد از مرگ هم دست از تو بردارم
که چون من خاک گردم گرد دامان تو خواهم شد
......


روشن شدم ز آتش عشقت به سان شمع
هم بر مزار خویش، غریبانه سوختم
.....


اشکهایم طعم خاک گرفته اند
باز در دلم خاطره ای دفن میــکنند!
.....

مرجان لب لعل تو مرا قوت
یاقوت نهم نام لب لعل تو یا قوت
قربان وفاتم به وفاتم گذری کن
تا بوت مگر بشنوم از رخنه تابوت
....

آمد بهار و رفت و من از کنج آشیان


وقتی برآمدم که گلی در چمن نماند
....


ای شمایی که دلم پیش شماست
غم ایران همه تشویش شماست

تا فریدونم و فرخزادم
شعله‌ی آتشم و فریادم
دل من آتش جاویدان است
زنده و مرده‌ی من ایران است
.
.....

آن که گریان به سر خاک من آمد چون شمع

کاش در زندگی از خاک مرا بر می‌داشت
....


حافظا خلد برین خانه موروث من است
اندر این منزل ویرانه نشیمن چه کنم
......


اگه بارون گرفت .... ياد از چشام کن
منو با گيسوی خيست دعام کن

رفيق لحظه های تلخ و شيرين

کنار غربتم يک بوسه بنشين
.....


من سلام بی جوابی بوده ام
طرح وهم اندود خوابی بوده ام
زاده پایان روزم، زین سبب
راه من یکسر گذشت از شهر شب
چون ره از آغاز شب آغاز گشت
لاجرم راهم همه در شب گذشت
.....


در چمن هر ورقی دفتر حال دگر است
حیف باشد که زکار همه غافل باشی
نقد عمرت ببرد غصه دنیا بگزاف
گر شب وروز دراین قصه مشکل باشی
گرچه راهی ا ست پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

......


توروح خانه رفتی ازبرمن
غزل میریزد ازچشم ترمن
اگرمُردم به خال هندویت سوز
به بادم ده همین خاکسترمن

......


 
 
 
احمد شاملو
 
متن سنگ قبر اشخاص مشهور ایرانی| HiPersian.Com
 
 
 
 
احمد اعطا
 
متن سنگ قبر اشخاص مشهور ایرانی| HiPersian.Com
 
 
 
 
شاهپور بختیار
 
متن سنگ قبر اشخاص مشهور ایرانی| HiPersian.Com
 
 
 
 
بانو دلکش
 
متن سنگ قبر اشخاص مشهور ایرانی| HiPersian.Com
 
 
 
 
فرهاد
 
متن سنگ قبر اشخاص مشهور ایرانی| HiPersian.Com
 
 
 
 
ناصرالدین شاه
 
متن سنگ قبر اشخاص مشهور ایرانی| HiPersian.Com
 
 
 
 
حسن گل نراقی
 
متن سنگ قبر اشخاص مشهور ایرانی| HiPersian.Com
 
 
هایده
 
 
متن سنگ قبر اشخاص مشهور ایرانی| HiPersian.Com