با من باش                            

4.gif

             با تو هستم

 

 

                     با تو من همیشه میمونم

                        شعراتو تا ابد میخونم

                     منو دوست نداری میدونم

                        میدونم نداری میدونم  

 

 

با من باش                                        با تو هستم

 

asoka1.jpg